Saturday, February 18, 2006

Bluetooth file transfer on Linux TLE

ใน Linux TLE สามารถรับส่งไฟล์โดยผ่าน bluetooth ได้ค่อนข้างสะดวกสบายทีเดียวครับ แต่ต้องใช้ความสามารถของ Desktop manager อย่าง GNOME ในส่วนของ KDE ยังไม่สนับสนุนในส่วนนี้ครับ

ในโปรแกรม nautilus ของ GNOME สามารถส่งไฟล์ผ่าน bluetooth ได้โดยตรงเลยครับ โดยต้องไป discover device โดยใช้โปรแกรม Bluetooth Manager ก่อนใช้งาน เมื่อ linux รู้จักกับ bluetooth device นั้น ๆ แล้วก็ง่ายแล้วครับ

ถ้าต้องการรับไฟล์ก็ทำได้โวดยการเปิด โปรแกรม Bluetooth File Sharing ขึ้นมาก่อนครับ