Monday, June 30, 2008

ใช้ Internet บน Treo ผ่านทาง bluetooth ของ Ubuntu Linux PC

เนื่องจาก Palm Treo 680 นี้ไม่มี Wifi ให้เชื่อมต่อกับ internet ได้โดยตรง วิธีการที่สามารถจะเชื่อมต่อกับ internet ที่ประหยัด และสะดวกที่สุดก็คงเป็นการเชื่อมต่อผ่านทาง bluetooth ซึ่งตัว Palm Treo เองได้เตรียมเครื่องมือที่เรียกว่า DialUp Networking (DUN) เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

โดยปกติ เรามักจะคุ้นเคยกับการที่ โทรศัพท์ทำตัวเป็นโมเต็ม เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกับ internet ได้ แต่ในกรณีนี้เป็นในทางกลับกัน นั่นก็คือ เราจะทำให้ Palm สามารถใช้ internet ได้โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ที่เชื่อมต่อ internet อยู่แล้ว ซึ่งเทคนิคอันนี้ เรียกว่า Bluetooth Reversed DUN

การทดสอบการใช้งานนี้ ทำบน Ubuntu Hardy กับ Palm Treo 680

ขั้นตอนที่ 1 ทำการเปิดช่องทางให้ Ubuntu สามารถรับ connection จาก Treo ได้

1. เปิดหน้าจอ terminal
2. พิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้ ทีละคำสั่ง

sudo echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

sudo iptables -A FORWARD -i ppp0 -j ACCEPT

sudo iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

โดยในคำสั่งบรรทัดที่ 2 ถ้าหากมีการเชื่อมต่อ internet ผ่านทาง network card ตัวอื่น ก็ให้เปลี่ยนจาก eth0 ตามความเหมาะสม อย่างเช่น ถ้าใช้ wireless lan ผ่านทาง wlan0 ก็ให้เปลี่ยนเป็น wlan0

3. ทำการค้นหา DNS server address ซึ่งโดยปกติจะอยู่ในไฟล์ /etc/resolv.conf

cat /etc/resolv.conf

หรือไม่ก็ใช้ openDNS address คือ 208.67.222.220 หรือ 208.67.222.222 ซึ่งจะนำไปใช้ในขั้นตอนต่อไป

4. สร้างไฟล์สำหรับ dund

sudo nano /etc/ppp/peers/palm

พิมพ์ข้อความด้านล่าง

--------
115200

192.168.2.1:192.168.2.2

local

ms-dns 208.67.222.222

noauth

debug

--------

ในบรรทัดที่ 4 สามารถเปลี่ยนหมายเลขเป็น DNS server address อื่น ที่จดมาในข้อ 3. ได้

5. ทำการ run dund โดยใช้คำสั่ง

dund --nodetach --listen --persist --msdun call palm

เป็นอันเสร็จขั้นตอนบน PC

ขั้นตอนที่ 2 สร้าง connection ใน Treo
 • ไปที่ Prefs -> Connection -> New
 • ใส่ Name ตามต้องการ เช่น Bluetooth to PC, Connect to PC, Via Bluetooth
 • ในช่อง Device สามารถเลือกให้เป็น trusted devices ถ้าเคย pair กันมาก่อนแล้ว หรือเลือกให้ค้นหาก็ได้
 • Tap ที่ปุ่ม Details, Speed 115,200, Flow ctl Automatic, OK
 • หลังจากนั้นออกมาที่หน้าจอ Prefs อีกครั้ง
 • เลือก Network -> Menu -> Service -> New
 • ใส่ชื่อตามต้องการ เช่น Ubuntu
 • เลือกชื่อ Connection ที่ได้สร้างเอาไว้ในขั้นตอนก่อน (Bluetooth to PC), OK
 • แล้วก็ทดลอง connect ถ้าทุกอย่างเป็นไปเรียบร้อยดี ก็จะเห็นความเคลื่อนไหวบนจอ terminal
สำหรับการตั้งให้ dund และการ config iptable เป็นไปโดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่ boot เครื่อง ทำได้โดยการสร้าง script ไว้ที่ /etc/init.d/

sudo nano /etc/init.d/start_bluetooth.sh
 • พิมพ์คำสั่งด้านล่าง
----------
#!/bin/bash

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

iptables -A FORWARD -i ppp0 -j ACCEPT

iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

killall -v dund

dund --listen --persist --msdun call palm
-----------
Save

 • เปลี่ยน permission เป็น root executable
sudo chmod 755 start_bluetooth
 • link ไปไว้ใน run level
sudo ln -s /etc/init.d/start_bluetooth /etc/rc2.d/S98_start_bluetooth

เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

อ้างอิง

help.ubuntu.com
http://www.newt.com/debian/treo650.html

มา upgrade Windows Vista กันเถอะ

ข่าวดีสำหรับ คนที่ใช้ Windows Vista นะครับ

ตอนนี้ Microsoft ได้ออก version upgrade ออกมาให้ผู้ใช้ Windows Vista สามารถ upgrade เป็น version ใหม่ที่มีความเสถียรสูงกว่า ทำงานได้เร็วกว่า ความยุ่งยากในการใช้งาน และส่วนของการติดต่อกับผู้ใช้ เข้าใจง่ายกว่า นอกจากนี้ยังสนับสนุน software และ hardware driver ต่าง ๆ ได้ โดยมีปัญหาน้อยมาก ๆ ครับ

มีคนทดลองลงดูแล้ว ผลน่าพอใจอย่างมาก ลองอ่าน review ที่นี่เลยครับ แนะนำ สำหรับผู้ใช้ Vista ทุกคน เพราะเป็น version upgrade ที่เสถียรมาก ๆ

ดีใจมากที่ Microsoft ออกโปรแกรมที่มีความเสถียรแบบนี้ให้ผู้ใช้ได้ใช้กันสักทีครับ

ที่มา:
Windows XP Coding Sanity
Vista SP1 RTM: Start Your Engines

คิดได้ยังไงเนี่ย

Friday, June 27, 2008

Convert Pdf เอาไปใช้บน Palm

ปัญหาของการนำไฟล์สกุล pdf ไปใช้บน PDA แม้ว่าจะมีโปรแกรมที่สามารถอ่าน native format ได้โดยตรงบน PDA ก็ตาม แต่เมื่อนำไปใช้งานจริงก็จะพบกับปัญหาขนาดของหน้าจอที่ไม่เหมาะกับการแสดงผลหน้าเอกสาร ทำให้เวลาเปิดเอกสารเหล่านี้จะต้อง scroll ซ้าย-ขวาตลอด

การใช้เอกสารที่เป็น text เพียงอย่างเดียว อย่าง plain text file หรือ palm document (.pdb) จึงสะดวกกว่าในบางกรณี

มีหลายวิธีด้วยกันที่เราสามารถนำ pdf file มาแปลงเป็น format ที่เหมาะต่อการอ่านบน palm ได้

1. Plucker สามารถแปลงไฟล์เป็น plicker format ได้โดยผ่านโปรแกรม plucker distiller ที่มีให้เลือกหลายตัวด้วยกัน แต่ปัญหาของ plucker นั้นก็คือ การแสดงผลภาษาไทยยังมีปัญหาอยู่มาก ปัญหาที่พบเป็นประจำ คือ พยัญชนะ ญ จะหายไป นอกจากนี้ยังต้องติดตั้งโปรแกรม plucker ลงบน PDA อีกต่างหาก แต่ข้อดีของวิธีนี้ คือ สามารถแปลงไฟล์ได้ในขั้นตอนเดียว และมีการทำงานเป็นแบบ graphic ซึ่งผู้ใช้คุ้นเคย

ดังนั้นถ้าหากข้อมูลที่ต้องการไม่มีภาษาไทยก็สามารถใช้ plucker ได้

2. ถ้าต้องการข้อมูลของ pdf ในรูปแบบของ plain text เพื่อนำไปใช้ในการแปลงเป็น format เฉพาะอื่น ๆ ก็สามารถ ทำได้โดยการใช้ Adobe Reader แล้ว select all ในส่วนของ text แล้วนำไป paste ใน Notepad ก็เป็นอันเสร็จ

สำหรับผู้ใช้ Linux ที่มีโปรแกรม pdf viewer อยู่แล้ว และไม่ต้องการติดตั้ง Adobe Reader ลงไปเพียงเพราะต้องการใช้ความสามารถ select all -> copy มี utility เล็ก ๆ ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า pdftohtml ซึ่งติดมากับ Ubuntu โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม และทำงานบน terminal ซึ่งจะทำการแปลงไฟล์ pdf ให้กลายเป็น html ซึ่งสามารถนำไปแปลงต่อเป็น isilo format ได้

วิธีการใช้งานก็เพียงแต่ พิมพ์คำสั่ง

pdftohtml original_doc.pdf

ก็จะได้ไฟล์ html สำเร็จ ซึ่งถ้าหากต้องการทำให้เป็น text file ก็สามารถใช้ Firefox เปิดขึ้นมาแล้ว Save as ให้เป็น txt ได้

Thursday, June 26, 2008

Twerds

1. Tweet- A twitter message
2. Twoosh- a tweet that is exactly 140 characters
3. Twude- A guy on twitter. Twitter Dude.
4. Twerd- A word used mainly on twitter. Anything in this list.
5. Twat- Same in real world as on twitter.
6. Twarf- A single word tweet
7. Twerk- A jerk or asshole on twitter.
8. Tweetup- Meeting up offline with people from twitter.
9. Twup- Picking up someone via twitter. Also considered a Twup if done at a Tweetup.
10. Twugs- Various meaning depending on tweet. Either a thug on twitter, or reference to drug use on twitter.

Whatisnoise.com

Saturday, June 21, 2008

วันหมดอายุข้างกล่อง หรือประสาทสัมผัสของเราเอง?

สามวันก่อน....

ชงโกโก้เย็นทิ้งไว้ ใช้นมที่จะหมดอายุในสองวันถัดมา หลังจากนั้นก็ลืมทิ้งไว้ในตู้เย็น

เช้านี้....

เปิดตู้เย็น เจอโกโก้ที่ชงด้วยนมที่หมดอายุไปแล้ว 1 วัน

ลองชิมดู

รสชาติปกติ

ก็เลยกินจนหมด

ข้อสงสัยของผม ก็คือ เราจะเชื่อ วันหมดอายุ ที่เขียนเอาไว้ หรือว่าควรจะเชื่อประสาทสัมผัสของตัวเอง? ที่จริงแล้ววิวัฒนาการ ทำให้เรามีประสาทสัมผัสที่ทำให้มนุษย์และสัตว์รู้จักหาอาหาร ที่สามารถกินได้โดยไม่เป็นอันตราย รวมทั้งประสาทสัมผัสพิเศษ ที่ทำให้สามารถรับรู้ได้ถึงภัยธรรมชาติที่จะมาถึงล่วงหน้าได้

แต่เทคโนโลยีของมนุษย์ทำให้มนุษย์เชื่อในประสาทสัมผัสของตัวเองลดลง และให้ความสำคัญกับปริมาณ หรือตัวเลขที่ชั่ง ตวง วัด ได้มากขึ้น ถ้ามองจากมุมมองของวิวัฒนาการแล้ว ก็เหมือนกับว่า สัญชาตญาณบางอย่างของมนุษย์เริ่มจางหายไป

ปัญหาก็คือ ประสาทสัมผัสที่ธรรมชาติสร้างมาให้นั้น ก็มีจุดอ่อนอยู่ด้วยเหมือนกัน เมื่อไม่นานมานี้ ผมได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับสิงโตตาย เพราะกินเนื้อฮิปโป ที่ตายจากการกินยาฆ่าแมลงเข้าไป ทำให้เรารู้ว่าแม้แต่สัตว์ป่าที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยประสาทสัมผัสของตัวมันเองมาก ๆ ก็ยังไม่สามารถรับรู้ถึงสารพิษบางอย่างได้ โดยเฉพาะสิ่งสังเคราะห์ที่มนุษย์สร้างขึ้น!

Friday, June 20, 2008

IBM JVM: Java Virtual Machine บน Windows Mobile ที่แสดงผลภาษาไทยได้สมบูรณ์ที่สุด

โดยปกติแล้ว Windows Mobile สามารถนำโปรแกรมที่เขียนโดย Java ตัวอย่างเช่น GMail app และ Opera Mini มา run บน Windows Mobile ได้ โดยใช้ Java Virtual Machine (JVM) ที่มีออกมาหลายเจ้าด้วยกัน

ปัญหาสำหรับผู้ใช้คนไทยที่ทำให้ไม่สะดวกในการใช้โปรแกรม J2ME บน Windows Mobile ก็คือภาษาไทย ซึ่งจะมีปัญหาในการจัดเรียงสระ และวรรณยุกต์ส่งผลให้อ่านไม่ออก

JVM ที่มักจะติดมากับ ROM ก็เห็นจะมีอยู่ 2 ตัวก็คือ Intent Midlet Manager และ Esmertec Java ซึ่งจากการทดลองใช้พบว่า ทั้ง 2 ตัวมีปัญหาในการแสดงผลภาษาไทยต่างกันไป โดย Intent Midlet Manager สระจะลอยออกมาจากพยัญชนะ ส่วน Esmertec Java สระจะซ้อนกับตัวอักษรอื่น ๆ ในระนาบเดียวกันทำให้อ่านไม่ออก

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีโอกาสไปพบกระทู้ของคุณ happyman ที่ PDAMobiz.com ที่พูดถึง JVM อีกตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นของค่าย IBM หลังจากที่ได้ทดลองแล้วก็พบว่าเป็น JVM ที่สามารถแสดงภาษาไทยได้สมบูรณ์แบบที่สุดครับ สามารถแสดงระดับของสระ และวรรณยุกต์ได้ถูกต้องน่าประทับใจ

แม้ว่าจะมีความไม่สะดวกในการติดตั้งโปรแกรมอยู่เล็กน้อย แต่เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานไม่ต่างกับ JVM ตัวอื่นครับ

download IBM JVM

Saturday, June 07, 2008

Install Google Gadgets บน Ubuntu ผ่าน repositories

หลังจากที่ให้ผู้ใช้ได้ทดลองความสามารถของ gadgets ต่าง ๆ บน iGoogle มาได้นานพอสมควร ตอนนี้ผู้ใช้สามารถนำเอา gadget ที่ชอบมาไว้บน desktop ของคนเองได้แล้ว และที่สำคัญคือ ผู้ใช้ linux สามารถใช้ gadget เหล่านี้ได้เช่นเดียวกัน ทั้งค่าย GNOME และ KDE เพราะใช้ Gtk library ในการพัฒนา

โดยเราสามารถ download source code ไป compile ได้เอง จากเวบไซต์ของ Google Gadgets แต่สำหรับผู้ใช้ทั่วไปอาจจะไม่คุ้นเคย

เราสามารถติดตั้ง Google Gadgets ผ่านทาง repositories ได้เช่นเดียวกัน โดยไม่ต้องเป็นห่วงเกี่ยวกับการ compile source

สำหรับ repository ที่ต้องใช้ก็คือ
http://ppa.launchpad.net/googlegadgets/ubuntu
ขั้นตอนก็เหมือนกับการเพิ่มรายการ repositories ทั่วไป (ทำผ่านโปรแกรมช่วยจัดการ package อย่าง Adept หรือ Synaptics ได้เช่นเดียวกัน)

 • เพิ่มบรรทัด
  deb http://ppa.launchpad.net/googlegadgets/ubuntu hardy main

  ลงไปในไฟล์ /etc/apt/sources.list
 • หลังจากนั้นก็ทำการติดตั้ง package โดยใช้คำสั่ง
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install google-gadgets

เราจะสามารถเรียกใช้โปรแกรม โดยใช้คำสั่ง

ggl-gtk


ก็จะเห็นไอคอนปรากฏขึ้นมาบน tray เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

แก้ปัญหานาฬิกา reset ทุกครั้งที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ใน Pocket PC

หลังจาก upgrade Dopod 818 Pro มาใช้ WM 6.1 ได้สักพัก ก็สังเกตว่ามีปัญหาเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่ แล้วนาฬิกาในเครื่องจะถูก reset กลับไปตั้งต้นใหม่ ในปี 2006 เกือบทุกครั้ง ซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นปัญหาทางต้าน hardware อาจจะเป็นแบตเตอรี่ backup เสื่อม มาตลอด

วันนี้มีโอกาสลองหาข้อมูลดู แล้วก็เจอว่าที่จริงแล้ว ไม่ใช่ปัญหาทางด้าน hardware แต่มีปัญหาทางด้าน software ด้วย

จาก xda-developer
quote มาจาก HTC site อีกที แต่หาต้นฉบับไม่เจอ

After removing and then reinserting the battery in certain devices that run Windows Mobile 5 or earlier version, the time setting is lost and reverts back to the factory default setting. If you encountered this problem, please download this patch and install it on your device to fix the problem.

ซึ่งใน ROM version 6.1 นี้ก็เป็นเหมือนกัน ที่ต้องทำก็เพียงแค่ install patch ลงไปบน device memory ก็เรียบร้อยครับ

download patch file ได้ที่นี่

Tuesday, June 03, 2008

AmaroK กับ Sansa Express

ปัญหาหนึ่งที่ผมเจอในการใช้งาน Sansa Express MP3 player นี่ก็คือเรื่องของการสร้าง playlist ครับ เท่าที่คู่มือแนะนำ คือ จำเป็นจะต้องสร้าง playlist จาก PC ที่ run Windows โดยผ่านโปรแกรม Windows Media Player

ที่จริงแล้ว เราก็สามารถสร้าง playlist บน Sansa Express (และ mp3 player อื่น ๆ) ได้จากบน Linux เช่นเดียวกัน โดยใช้ AmaroK วิธีการดังนี้
 • เมื่อเสียบ Sansa Express เข้ากับ USB port AmaroK จะ detect ว่ามี Media Device (ถ้าไม่ขึ้นให้ลองดูใน menu Settings -> Configure -> Devices)

 • ทำการเชื่อมต่อให้ AmaroK อ่านข้อมูล โดยการกด Connect
 • ที่ Devices tab จะมีรายชื่อเพลงปรากฏขึ้นมา
 • เราสามารถพิมพ์ search keyword ลงใน กล่องข้อความ เพื่อค้นหาเพลง หรือศิลปินที่ต้องการ
 • หลังจากนั้นก็ทำการเลือก highlight เพลงที่ต้องการ แล้วคลิกขวา เลือก Make Media Device Playlist
 • จะมี playlist ในชื่อ New Playlist ขึ้นมา ให้เปลี่ยนชื่อตามที่ต้องการ
 • พอเรียกดูใน เครื่อง จะพบไฟล์ playlist มีนามสกุลเป็น .zpl ซึ่งสามารถเรียกใช้ได้จาก เมนู playlist บนเครื่องเล่นได้เลย