Saturday, June 21, 2008

วันหมดอายุข้างกล่อง หรือประสาทสัมผัสของเราเอง?

สามวันก่อน....

ชงโกโก้เย็นทิ้งไว้ ใช้นมที่จะหมดอายุในสองวันถัดมา หลังจากนั้นก็ลืมทิ้งไว้ในตู้เย็น

เช้านี้....

เปิดตู้เย็น เจอโกโก้ที่ชงด้วยนมที่หมดอายุไปแล้ว 1 วัน

ลองชิมดู

รสชาติปกติ

ก็เลยกินจนหมด

ข้อสงสัยของผม ก็คือ เราจะเชื่อ วันหมดอายุ ที่เขียนเอาไว้ หรือว่าควรจะเชื่อประสาทสัมผัสของตัวเอง? ที่จริงแล้ววิวัฒนาการ ทำให้เรามีประสาทสัมผัสที่ทำให้มนุษย์และสัตว์รู้จักหาอาหาร ที่สามารถกินได้โดยไม่เป็นอันตราย รวมทั้งประสาทสัมผัสพิเศษ ที่ทำให้สามารถรับรู้ได้ถึงภัยธรรมชาติที่จะมาถึงล่วงหน้าได้

แต่เทคโนโลยีของมนุษย์ทำให้มนุษย์เชื่อในประสาทสัมผัสของตัวเองลดลง และให้ความสำคัญกับปริมาณ หรือตัวเลขที่ชั่ง ตวง วัด ได้มากขึ้น ถ้ามองจากมุมมองของวิวัฒนาการแล้ว ก็เหมือนกับว่า สัญชาตญาณบางอย่างของมนุษย์เริ่มจางหายไป

ปัญหาก็คือ ประสาทสัมผัสที่ธรรมชาติสร้างมาให้นั้น ก็มีจุดอ่อนอยู่ด้วยเหมือนกัน เมื่อไม่นานมานี้ ผมได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับสิงโตตาย เพราะกินเนื้อฮิปโป ที่ตายจากการกินยาฆ่าแมลงเข้าไป ทำให้เรารู้ว่าแม้แต่สัตว์ป่าที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยประสาทสัมผัสของตัวมันเองมาก ๆ ก็ยังไม่สามารถรับรู้ถึงสารพิษบางอย่างได้ โดยเฉพาะสิ่งสังเคราะห์ที่มนุษย์สร้างขึ้น!

No comments: