Friday, June 27, 2008

Convert Pdf เอาไปใช้บน Palm

ปัญหาของการนำไฟล์สกุล pdf ไปใช้บน PDA แม้ว่าจะมีโปรแกรมที่สามารถอ่าน native format ได้โดยตรงบน PDA ก็ตาม แต่เมื่อนำไปใช้งานจริงก็จะพบกับปัญหาขนาดของหน้าจอที่ไม่เหมาะกับการแสดงผลหน้าเอกสาร ทำให้เวลาเปิดเอกสารเหล่านี้จะต้อง scroll ซ้าย-ขวาตลอด

การใช้เอกสารที่เป็น text เพียงอย่างเดียว อย่าง plain text file หรือ palm document (.pdb) จึงสะดวกกว่าในบางกรณี

มีหลายวิธีด้วยกันที่เราสามารถนำ pdf file มาแปลงเป็น format ที่เหมาะต่อการอ่านบน palm ได้

1. Plucker สามารถแปลงไฟล์เป็น plicker format ได้โดยผ่านโปรแกรม plucker distiller ที่มีให้เลือกหลายตัวด้วยกัน แต่ปัญหาของ plucker นั้นก็คือ การแสดงผลภาษาไทยยังมีปัญหาอยู่มาก ปัญหาที่พบเป็นประจำ คือ พยัญชนะ ญ จะหายไป นอกจากนี้ยังต้องติดตั้งโปรแกรม plucker ลงบน PDA อีกต่างหาก แต่ข้อดีของวิธีนี้ คือ สามารถแปลงไฟล์ได้ในขั้นตอนเดียว และมีการทำงานเป็นแบบ graphic ซึ่งผู้ใช้คุ้นเคย

ดังนั้นถ้าหากข้อมูลที่ต้องการไม่มีภาษาไทยก็สามารถใช้ plucker ได้

2. ถ้าต้องการข้อมูลของ pdf ในรูปแบบของ plain text เพื่อนำไปใช้ในการแปลงเป็น format เฉพาะอื่น ๆ ก็สามารถ ทำได้โดยการใช้ Adobe Reader แล้ว select all ในส่วนของ text แล้วนำไป paste ใน Notepad ก็เป็นอันเสร็จ

สำหรับผู้ใช้ Linux ที่มีโปรแกรม pdf viewer อยู่แล้ว และไม่ต้องการติดตั้ง Adobe Reader ลงไปเพียงเพราะต้องการใช้ความสามารถ select all -> copy มี utility เล็ก ๆ ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า pdftohtml ซึ่งติดมากับ Ubuntu โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม และทำงานบน terminal ซึ่งจะทำการแปลงไฟล์ pdf ให้กลายเป็น html ซึ่งสามารถนำไปแปลงต่อเป็น isilo format ได้

วิธีการใช้งานก็เพียงแต่ พิมพ์คำสั่ง

pdftohtml original_doc.pdf

ก็จะได้ไฟล์ html สำเร็จ ซึ่งถ้าหากต้องการทำให้เป็น text file ก็สามารถใช้ Firefox เปิดขึ้นมาแล้ว Save as ให้เป็น txt ได้

No comments: