Friday, March 24, 2006

เปลี่ยน hardware button function ใน opera

หลังจากที่ลองใช้ Opera for Pocket PC มาสักช่วงนึง ก็เกิดความหงุดหงิดใจตรงที่เวลากดปุ่ม hardware button ขึ้น-ลง โปรแกรมจะเลื่อนข้อความให้ทีละ 1 ย่อหน้าเท่านั้นเอง ทำให้อ่านข้อความต่าง ๆ ได้ไม่ปะติดปะต่อ จนบางครั้งต้องเปิด on screen keyboard มาเพื่อกด space bar ก็จะทำให้หน้าจอแคบลงไปอีก

ที่จริงแล้วเราสามารถแก้ไขให้ direction button ทำงานอย่างที่เราต้องการได้โดยการแก้ที่ไฟล์ \Application Data\Opera\input.ini ครับ

ลองมาแก้ให้ ปุ่มขึ้น-ลง ทำการเลื่อนหน้าจอทีละ 1 หน้ากัน

พอเปิดไฟล์ input.ini ขึ้นมาแล้ว ให้ดูใน section [Browser Widget] ที่บรรทัด

Up = Navigate up
Down = Navigate down

เปลี่ยนเป็น
Up = Page up
Down = Page down

เท่านี้เมื่อ start Opera ใหม่อีกครั้ง ปุ่มขึ้นลงก็จะเลื่อนข้อความให้ทีละ 1 หน้าจอแล้วครับ