Saturday, December 16, 2006

Multi Touch-sensitive screen

จากหน้าจอ touch screen ธรรมดา ตอนนี้มีคนคิด multi touch-sensitive screen ขึ้นมาแล้ว ถ้ามีคำถามว่า เจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้มันจะทำอะไรได้บ้าง วิดีโอนี้มีคำตอบดูแล้วชวนให้นึกถึงหนังเรื่อง Minority Report ขึ้นมาทีเดียวครับ

No comments: