Sunday, April 08, 2007

Network Manager

วันนี้ได้ลอง Network Manager ตัวใหม่ที่ได้ข่าวว่าจะมากับ Feisty Fawn ครับ

จากเดิมผมใช้ KNemo บน Kubuntu 6.06 มีปัญหาเรื่องการเขื่อมต่อกับ WiFi ที่ต้องอาศัยโปรแกรม Wireless Assisant ทำการ connect ทุกครั้งที่ login

เริ่มกันด้วยคำสั่ง

sudo apt-get install knetworkmanager

หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปที่ KDE menu -> Internet -> KNetworkManager

จะปรากฏไอคอนบน tray bar ให้เราทำการเลือกเชื่อมต่อได้เลยครับ

และในครั้งต่อ ๆ ไป โปรแกรมจะทำการเชื่อมต่อให้โดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด WEP ได้ แต่ WPA ยังตั้งอาศัยการคอมไพล์โปรแกรมเพิ่มเติมอยู่ครับ

สำหรับ GNOME ก็สามารถใช้ Network Manager ได้เช่นเดียวกัน โดยการใช้คำสั่ง

sudo apt-get install network-manager-gnome

เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ

No comments: