Sunday, September 06, 2009

GMail mobile ช้า...

โปรแกรม GMail mobile ที่เป็น J2ME app เอาไว้เช็คเมล์ในโทรศัพท์ ก็สะดวกดี ใช้ ๆ ไป มี version 2 มาให้ upgrade

ช่วงหลัง ๆ มาสังเกตว่า ทำไมยิ่งใช้ ยิ่งช้าลงไปเรื่อย ๆ 1 นาที, 3 นาที, 5 นาที, 15 นาที!!

ไม่ได้ติดใจอะไรจนกระทั่ง ลบโปรแกรมออก แล้วก็ลงใหม่ ปรากฏว่าโปรแกรมกลับมาเร็วเหมือนเดิม

แล้วก็ค่อย ๆ ช้าลงอีก เอาออกลงใหม่ก็หาย

วิธีแก้ที่หาเจอตอนนี้ ทางเดียว คือ downgrade ไปใช้ version 1.5 หน้าตาดูดีไม่เท่า ไม่มีลูกเล่นมาก แต่ทำงานพื้นฐานได้

แปลกใจที่ Google ยังไม่ได้แก้ไขเสียที ทั้ง ๆ ที่มีผู้ใช้แจ้งปัญหาเข้าไปก็ไม่น้อย

หรือเป็นเพราะความเร็วเครือข่ายบ้านเรามันช้าเกิน?

link:
Google support forum

No comments: