Sunday, March 28, 2010

Food, Inc.

Youtube HD Trailer

Food Inc เป็นสารคดีแนวกระตุกความคิดในสิ่งที่อยู่รอบตัว และชีวิตประจำวัน ให้เปลี่ยนพฤติกรรม (ดูแล้วให้ความรู้สึกประมาณ An Inconvenient Truth และ Supersize me) เปิดเผยหลังฉากของอุตสาหกรรมอาหาร ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยทุน ซึ่งเปลี่ยนโฉมหน้าของวงจรการบริโภค ไปจนเราแทบจำไม่ได้ แม้ว่าตัวอย่างในสารคดี จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา แต่สิ่งที่นำเสนอก็มีบางประเด็นที่เข้ากับสถานการณ์ของบ้านเราได้ไม่น้อย

เมื่อการขับเคลื่อนเป็นไปโดยทุน เกษตรกรถูกแปรสภาพเป็นทาสเงินกู้ และแรงงานในสายการผลิต โดยมีบริษัทยักษ์ใหญ่ของอุตสาหกรรมอาหาร เป็นคนกำหนดวิธีการผลิต โดยใช้เหตุผลทางด้านเทคโนโลยี แต่ราคาผลผลิตกลับถูกกดจนเตี้ยติดดิน เพราะถูกกระตุ้นให้เกิด overproduction (คุ้น ๆ)

แต่การผลิตแบบที่ภาคอุตสาหกรรมให้การสนับสนุน (เลี้ยงไก่จำนวนมาก แออัดในพื้นที่ปิดแคบ มืด ให้กินอาหารสำเร็จรูป ไม่ได้ออกกำลัง อัดยาปฏิชีวนะ และฮอร์โมน แล้วบอกว่าเป็นวิธีที่ถูกในการป้องกันโรคระบาด -- คุ้นมาก) ต้องทำให้เรากลับมาตั้งคำถามว่า มันส่งผลดีต่อผู้บริโภค ในแง่ของการควบคุมโรคติดต่อจริง ๆ หรือด้วยเหตุผลเพพื่อเป็นการลดต้นทุนให้กับผู้ผลิตกันแน่

ด้วยระบบที่เป็นอุตสาหกรรม (ผลิตจำนวนมาก และจำเป็นต้องมีมาตรฐาน) และการให้ความสำคัญของสิทธิผู้บริโภค ทำให้เมื่อเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์กับผู้บริโภค (กรณีการปนเปื้อนของ E.coli และ salmonella ในสารคดี) จึงสาวกลับไปหาผู้รับผิดชอบได้ แต่กว่าจะเก็บสินค้าออกจากตลาดก็ปาเข้าไป 2 สัปดาห์ ถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเรา มีโรคที่เกิดจากอาหารเต็มไปหมด แต่ไม่ได้มีประเด็นฟ้องร้องกัน และการตรวจสอบก็คงทำไม่ได้ง่ายนัก เพราะจากกรณีที่เกิดขึ้นจริงในเมืองไทยก็คือ มีเด็กท้องเสียหลังจากกินอาหารอย่างเดียวกัน คำตอบที่ได้จากการโทรไปแจ้งที่กรมควบคุมโรคก็คือ มีไข้ขึ้นแล้วค่อยโทรมา!

อย่างไรก็ตาม สารคดีก็ได้เสนอทางออกให้กับผู้บริโภค ส่งสัญญาณให้กับผู้ผลิตให้เปลี่ยนแปลง ซึ่งทางออกก็คือผลผลิตจาก organic farm (ราคาน่าจะลดลงซักหน่อย)

Official site

แถมท้ายด้วย วิดีโอ Dan Barber แห่ง TED Talks

No comments: