Monday, October 24, 2005

ทักทายเป็นครั้งแรก

สวัสดีครับ

เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาส โพสต์ข้อความในฐานะ Blogger ของที่นี่

ความตั้งใจที่ได้จัดทำ blog แห่งนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะบอกเล่า เรื่องราวต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามา ข่าวคราวต่าง ๆ ที่ได้รับจากการท่องไปในอินเตอร์เนต โดยเฉพาะที่อยู่ในความสนใจของผม (แฮ่ม..) ส่วนใหญ่ก็คงไม่พ้นเรื่อง เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันทั้งหลาย อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ ข่าวสารบ้านเมือง หนังสือ ภาพยนตร์ ฯลฯ ที่อยากเล่าสู่กันฟัง

การเดินทางท่องเที่ยวไปในโลกของอินเตอร์เนต มีทั้งสิ่งที่ทำให้เรามีความรู้มากขึ้น รู้จักคนมากขึ้น ประหยัดเวลามากขึ้น และติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ไกลได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอยู่มากมาย

ก่อนออกเดินทางอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับ

แล้วพบกันใหม่ครับ

No comments: