Wednesday, March 19, 2008

ไว้อาลัยแด่ Arthur C. Clarke

วันนี้กลับมาเปิดข่าวอ่านตามปกติ แล้วก็พบกับข่าว Arthur C. Clarke นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ ระดับตำนาน เสียชีวิตด้วยวัย 90 ปี เท่าที่อ่าน ข่าวไม่ได้บอกรายละเอียดสาเหตุของการเสียชีวิตครับ

ผมติดตามผลงานของ Arthur C. Clarke มาตั้งแต่เรียนอยู่มัธยม จำได้ว่าซื้อหนังสือชุด Space Odyssey ที่สำนักพิมพ์ดอกหญ้าพิมพ์ออกมาทั้ง 4 เล่ม กับ Fountain of Paradise ที่เขียนเกี่ยวกับการใช้ Carbon Nano Tube มาประดิษฐ์เป็นลิฟท์อวกา ทำให้ผมสนใจนิยายวิทยาศาสตร์เรื่อยมาและติดตามผลงานของ Arthur C. Clarke มาตลอดครับ

ผลงานที่ทำให้ผมได้รู้จัก Arthur C. Clarke
  • 2001 Space Odyssey
  • 2010 Odyssey Two
  • 2061 Odyssey Three
  • 3001 Final Odyssey
  • Fountain of Paradise
  • Rendezvous with Rama
  • Childhood's End
  • Light of Other Days
  • The Cradle
ขอไว้อาลัยแด่ Arthur C. Clarke ครับ

ที่มา:
http://www.msnbc.msn.com/id/23697230/
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9510000033362

No comments: