Thursday, May 29, 2008

Audacity ไม่อ่านไฟล์!

เมื่อสองสามวันก่อนมีเหตุต้องไปบันทึกเสียงการบรรยายทางวิชาการ 2 วันติดกัน ตกวันละประมาณ 7 ชั่วโมง เนื่องจากอุปกรณ์อัดเสียงไม่ได้มีให้เต็มรูปแบบ ก็เลยต้องพึ่งเจ้า laptop ตัวเก่า ที่เพิ่งลง Ubuntu Hardy มาได้สักพัก ซึ่งก็พบว่า มีโปรแกรม Sound Recorder แถมมากับ distro ด้วย ก็เลยไม่ได้ลงโปรแกรม Audacity ใหม่

ตอนที่บันทึกเสียงชั่วโมงแรกผ่านไปทดลองเลือกเป็น ogg format ด้วยความคิดตอนนั้นว่าเป็น opensource format และขนาดไฟล์ที่ได้มีขนาดเล็กลง แต่ลืมคิดไปว่าความเร็ว CPU อาจจะไม่พอต่อการอัดและ encoding พร้อม ๆ กัน ผลที่ได้ก็คือ เสียงขาดหายไปประมาณ 90% เป็นอันว่า .ogg format ไม่ work

ก็เลยเปลี่ยนเป็นมาอัดเป็น lossless format แทน ซึ่งในโปรแกรม Sound Recorder มีให้เลือก 2 format ก็คือ .wav และ .flac ก็เลยตัดสินใจบันทึกมาเป็น .flac แทน วันแรกมีการหยุดบันทึกเป็นช่วง ๆ ได้ไฟล์ .flac ย่อย ๆ หลายไฟล์

วันที่ 2 รู้สึกจะยุ่งยากกับการวิ่งเข้าออกห้องควบคุม ก็เลยตั้งอัดยาวรวด 7 ชั่วโมง ตั้งใจว่าจะมาตัดต่อทีหลัง ใช้ .flac เช่นเคย หมดวัน ใช้พื้นที่ 4.4 GB

หลังจากนั้นก็ถึงขั้นตอนการทำ encoding ให้กลายเป็น mp3 และตัดต่อเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อหา โดยใช้โปรแกรม Audacity พอเริ่มเปิดไฟล์ สิ่งที่เจอปัญหาสิ่งแรกก็คือ Audacity ไม่สามารถอ่านไฟล์ .flac ได้!

ก็เลยต้องหาทาง convert .flac ให้กลายเป็นนามสกุลอื่นก่อน ที่คุ้นเคยดี และเป็น lossless เหมือนกัน ก็คือ .wav ผ่านทางคำสั่ง

flac -d <filename.flac> -o <filename.wav>

โล่งอก เพราะ Audacity สามารถเปิดไฟล์ที่แปลงเป็น .wav ของงานประชุมวันแรกได้อย่างไม่มีปัญหา

สำหรับวันที่ 2 ที่อัดยาว 7 ชั่วโมง ก็ใช้วิธีเดิม คือ convert จาก .flac เป็น .wav หลังจาก convert เสร็จพบว่า Audacity อ่านไฟล์ .wav ที่ convert เสร็จแล้วไม่ออก! แต่ทั้งไฟล์ .flac และ .wav สามารถเปิดได้จาก AmaroK เป็นปกติ

คิดไปคิดมาเอายังไงดี

ก็เลยหาวิธี convert ไฟล์เป็นนามสกุลอื่น ตัดสินใจเลือกเป็น .mp3 เสียก่อน ค้นดูใน net พบว่าการใช้ pipe สามารถรวบ output จาก flac ไปออกที่ lame ได้

flac -cd <filename.flac> | lame -h - <filename.mp3>

หลังจากนั้นก็เปิดไฟล์ .mp3 ด้วย Audacity .... Bingo! เปิดได้แล้วครับ รอดตัวไป

No comments: