Monday, May 19, 2008

ความยืดหยุ่นของ Linux

วันนี้เพิ่งเขียนข่าวเกี่ยวกับ Linux distribution ที่มีชื่อว่า Splashtop ถูก scale ให้มีขนาดเล็กลงจนกระทั่งสามารถ จับใส่ไปใน หน่วยความจำของ motherboard ได้

ทำให้คิดถึงข้อดีของ linux ขึ้นมาอีกข้อหนึ่ง นั่นก็คือเรื่องความยืดหยุ่นของ linux เอง ซึ่งมีโครงสร้างที่ประกอบขึ้นจากการรวมส่วนย่อย ๆ หลายส่วน (modules) เข้าด้วยกัน ทำให้เราสามารถเลือกเอา modules เฉพาะที่เราต้องการมารวมกันสำหรับการทำงานบน hardware เฉพาะอย่างได้ โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่หน่วยความจำมากนัก

ตัวอย่างอื่น ๆ ที่มีให้เห็น ก็คือเรื่องของระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งลงบน เครื่อง mini laptop แบบ eee PC อย่าง Xandros ซึ่งตัดส่วนที่ไม่จำเป็นทิ้งไป ทำให้ส่วนของระบบปฏิบัติการที่เหลืออยู่มีขนาดเล็กลง ทำให้ทำงานได้เร็วขึ้น บน hardware ที่สร้างขึ้นเฉพาะอย่าง ในทางตรงกันข้าม เครื่อง supercomputer ขนาดมหึมา ก็มี linux เป็น OS ยอดนิยมเช่นเดียวกัน

ในอนาคต เราก็จะได้เห็น linux บน hardware ที่หลากหลายมากขึ้น ที่น่าจับตามองที่สุดก็คงเป็นระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถืออย่าง android ซึ่งจะมาเป็นคู่แข่งกับ iPhone, Windows Mobile และ Symbian

No comments: