Tuesday, October 10, 2006

สายหูฟัง.. พันกันยุ่ง


ตอนนี้ไปไหนมาไหนก็เห็นแต่คนใส่หูฟังกันเต็มไปหมด ปัญหาที่ทุกคนเจอก็คือเวลาควักออกมาใช้แต่ละครับนี้มันช่างยุ่งเหยิงซะนี่กระไร วันนี้ผมไปเจอ web site ที่แนะนำวิธีการเก็บหูฟังไม่ให้พันกันครับ ทำได้ง่ายมาก ๆ ภูมิปัญญาชาวบ้าน นับถือผู้คิดค้นจริง ๆ ครับ

http://www.techxcite.com/articledetail.php/article/15/

No comments: