Tuesday, October 10, 2006

Firefox plugin: DownThemAll!


อย่างที่ชื่อบอกครับ plugin ตัวนี้ทำหน้าที่ดาวน์โหลดทุกอย่างที่ขวางหน้า (อยู่บนเว็บเพจ) ความสะดวกคือโปรแกรมจะทำการ scan หา link ทั้งหมดในหน้านั้น ๆ แล้วแสดงขึ้นมาเป็น checkbox ให้ผู้ใช้เลือกดาวน์โหลดได้เลย

นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถกำหนด directory ปลายทางที่ต้องการเก็บไฟล์เอาไว้ได้ด้วยครับ พอครั้งต่อ ๆ ไปก็เพียงแต่เลือก dTA in one click โปรแกรมก็จะเก็บไฟล์ไว้ใน directory นั้นโดยอัตโนมัติ พูดง่าย ๆ ก็คือเป็นโปรแกรม Download Manager ความสามารถสูงตัวหนึ่งเลยครับ

สนใจลองเข้าไปดูที่นี่ครับ

http://www.downthemall.net/

No comments: