Saturday, October 28, 2006

The Dark Side of Podcast

ช่วงนี้มี podcast เกิดขึ้นตามกระแสของ iPod มาเรื่อย ๆ พอ Podcast ภาษาไทยเริ่มมีมากขึ้นก็มีความหลากหลายมากขึ้น

จนได้มาเจอกับ podcast อันหนึ่ง ในสังคมอินเตอร์เนตที่ไม่มีการเซ็นเซอร์แห่งนี้

http://www.mouthgun.com/

ไม่มีอะไรมากกับหนุ่มสาวที่ถูกกระแสวัตถุนิยมพัดพาไปสู่ด้านที่ดำมืดของสังคม

คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในสังคมไทยอยู่จริง ๆ ถ้าฟังได้จนจบก็คงจะได้ความรู้เกี่ยวกับโลกมีใบหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยเข้าไปสัมผัส

เป็นหลักฐานอีกอย่างหนึ่งว่า เทคโนโลยี การศึกษา กับศีลธรรม เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องมาพร้อมกัน แต่จำเป็นต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน

No comments: